MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
CÁC QUYỀN LỢI CỦA BẢO HIỂM TAI NẠN

Bất cứ ai trong chúng ta đều khó có thể đoán biết được trước những bất trắc hay tai nạn có thể xảy ra. Những tổn thất về tài chính và sức lao động là điều không thể tránh khỏi nếu không may gặp phải tai nạn. Vậy bảo hiểm tai nạn là gì và mang lại quyền lợi gì cho bạn khi bạn bị tai nạn?

 

1. Bảo hiểm tai nạn con người là gì?

Là loại hình bảo hiểm bảo vệ cho cả rủi ro thương tật do tai nạn và sinh mệnh của người được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi tương ứng với điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng, như chi trả các chi phí điều trị y tế, nội trú tại bệnh viện, hỗ trợ thu nhập,... khi người được bảo hiểm không may gặp phải tai nạn. Công ty bảo hiểm sẽ có chính sách và điều khoản khác nhau về vấn đề chi trả này và sẽ thảo luận với khách hàng trước khi ký kết.

 

2. Quyền lợi nổi trội của bảo hiểm tai nạn con người

  • Hỗ trợ chi phí điều trị y tế, trợ cấp viện phí.

Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Khi đó, chi phí y tế trở thành nỗi lo và là gánh nặng cho cả gia đình. Công ty bảo hiểm sẽ giúp hỗ trợ chi phí điều trị để bạn nhanh chóng hồi phục và toàn tâm chăm sóc gia đình, cũng như các chi phí nằm viện. Số tiền viện phí hoàn lại phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng.

  • Hỗ trợ tài chính gia đình.

Công ty bảo hiểm sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm khi không may bạn gặp tai nạn dẫn đến thương tật vĩnh viễn (đầu mặt, chi trên chi dưới, bỏng,…), hoặc trường hợp tử vong. Với số tiền bảo hiểm chi chi trả sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình bạn trong giai đoạn khó khăn, đảm bảo tương lai học tập của con cái, đặc biệt khi bạn là trụ cột chính của gia đình.

 

3. Sản phẩm bảo hiểm tai nạn của Mirae Asset Prévoir

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ:

Nằm trong gói sản phẩm bổ trợ kết hợp với bảo hiểm nhân thọ, Mirae Asset Prévoir cung cấp cho bạn sự bảo vệ toàn diện: bảo hiểm nhân thọ bảo vệ gia đình trong trường hợp bạn qua đời, bảo hiểm tai nạn bảo vệ thu nhập của bản thân trong trường hợp bạn bị tại nạn, thương tật vĩnh viễn và không thể làm việc. MAP Life sẽ chi trả quyền lợi tương ứng với điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

 

Cho ngày mai tốt hơn, từ hôm nay

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir