MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
MIRAE ASSET PRÉVOIR CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG HƠN 2,4 TỶ ĐỒNG

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại hội sở Ngân hàng Quốc Dân, Hà Nội, Mirae Asset Prévoir đã phối hợp cùng đối tác kinh doanh là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm của khách hàng D.H.S. Ông D.H.S là khách hàng tín dụng của NCB, đồng thời là  khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ của MAP Life từ ngày 12/12/2017.

Sau khi tham gia bảo hiểm nhân thọ của Mirae Asset Prévoir 10 tháng, ông D.H.S đã không may qua đời do bệnh hiểm nghèo. Ngay khi nhận được thông tin, Mirae Asset Prévoir đã phối hợp cùng NCB nhanh chóng tiến hành các thủ tục thẩm định và thực hiện chi trả các quyền lợi bảo hiểm với số tiền 2.407.813.878 đồng (hai tỷ bốn trăm linh bảy triệu tám trăm mười ba nghìn tám trăm bảy mươi tám đồng) bao gồm khoản dư nợ gốc và dư nợ lãi của khoản vay của khách hàng này tại ngân hàng NCB.