MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
17/04/2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir thông báo:

 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 6A và 8, tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Số 31GP/KDBH do Bộ Tài chính ngày 17/3/2005, thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/04/2024 với thông tin chi tiết như sau:

 

Ông Khamsaya Soukhavong được Bộ Tài Chính chấp thuận làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir thay thế ông Ko Young Wan kể từ ngày 16/04/2024 căn cứ theo công văn số 3963/BTC-QLBH của Bộ Tài chính.

 


Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
 

Chia sẻ: